timeDnes je úterý, 24.dubna 2018, 8:51
Login: /Registrovat


Vítejte na stránkách MŠ Nový Hrozenkov

UVÍTÁME JAKOUKOLIV SPOLUPRÁCI, VÝPOMOC A SPONZORING Z VAŠÍ STRANY...
Do sekce Aktuálně přibyly nové akce pro třídy
CELÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NYNÍ
STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEMMateřská škola Nový Hrozenkov – střed vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019.

Zápis se uskuteční dne 11.05.2018 v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.

Termín pro odevzdání vyplněných Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy je stanoven do 17.05.2018

Přijďte prosím i s Vaším dítětem a vezměte si rodný list dítěte.

Těšíme se na Vás.

Na tomto odkazu si můžete stáhnout žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání platnou pro školní rok 2018/2019.

https://uloz.to/!kR9Y6jDPqU05/nova-zadost-o-prijeti-ditete-hotovo-doc

Za mateřskou školu Mgr. Lucie Kopecká (ředitelka MŠ)


V sekci "Spolupráce s EU" naleznete informace o zapojení naší mateřské školy do výzvy "Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP", která je financována EU a MŠMT (viz.logo níže).

Školné je 250 Kč za měsíc.
Rodiče jsou povinni školné uhradit nejpozději do 15.dne každého měsíce na své třídě p.učitelkám.
Měsíční udržovací poplatek je 125 Kč, a je vystaven na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení složenky za stravné na každý měsíc, se mohou domluvit pouze s vedoucí stravování, p. Michalčáková, v ZŠ Nový Hrozenkov.
Složenky za stravné je nutné uhradit vždy do 15.dne v měsíci.


NYNÍ MŮŽETE HODNOTIT NAŠI ŠKOLKU NA
http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-novy-hrozenkov-4499/