timeDnes je neděle, 21.dubna 2019, 6:49
Login: /Registrovat


Vítejte na stránkách MŠ Nový Hrozenkov

CELÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NYNÍ
STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

TELEFONNÍ KONTAKT DO ŘEDITELNY - 571 429 807

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ HROZENKOV 736, okres VSETÍN
vyhlašuje
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020.
Zápis se uskuteční dne 15. 5. 2019 v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. v ředitelně mateřské školy.
K zápisu doložíte: vyplněnou žádost, občanský průkaz a rodný list dítěte.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ke stažení na webu mateřské školy (
www.msnovyhrozenkov.cz) nebo přímo k vyzvednutí v mateřské škole
od 8. 4. 2019.
Těšíme se na Vás.

ODKAZ NA ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
https://uloz.to/!DgvgHg7fhg8w/zadost-o-prijeti-2019-docxV sekci "Spolupráce s EU" naleznete informace o zapojení naší mateřské školy do výzvy "Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP", která je financována EU a MŠMT (viz.logo níže).

Školné je 250 Kč za měsíc.
Rodiče jsou povinni školné uhradit nejpozději do 15.dne každého měsíce na své třídě p.učitelkám.
Měsíční udržovací poplatek je 125 Kč, a je vystaven na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení složenky za stravné na každý měsíc, se mohou domluvit pouze s vedoucí stravování, p. Měrková, v ZŠ Nový Hrozenkov.
Složenky za stravné je nutné uhradit vždy do 15.dne v měsíci.


NYNÍ MŮŽETE HODNOTIT NAŠI ŠKOLKU NA
http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-novy-hrozenkov-4499/