timeDnes je pondělí, 9.prosince 2019, 12:19
Login: /Registrovat


Vítejte na stránkách MŠ Nový Hrozenkov

CELÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NYNÍ
STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

TELEFONNÍ KONTAKT DO ŘEDITELNY - 571 429 807

 

OD 1.12.2019 LZE PLATIT ŠKOLNÉ PŘES BANKOVNÍ ÚČET. PODKLADY SI VYŽÁDEJTE U P.UČITELEK NA SVÝCH TŘÍDÁCH!!!

 

V sekci "Spolupráce s EU" naleznete informace o zapojení naší mateřské školy do výzvy "Výzva č.02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha", která je financována EU a MŠMT (viz.logo níže).

 

Školné je 250 Kč za měsíc.
Rodiče jsou povinni školné uhradit nejpozději do 15.dne každého měsíce na své třídě p.učitelkám.
Měsíční udržovací poplatek je 125 Kč, a je vystaven na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

 

Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení složenky za stravné na každý měsíc, se mohou domluvit pouze s vedoucí stravování, p. Měrková, v ZŠ Nový Hrozenkov.
Složenky za stravné je nutné uhradit vždy do 15.dne v měsíci.


NYNÍ MŮŽETE HODNOTIT NAŠI ŠKOLKU NA http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-novy-hrozenkov-4499/