timeDnes je neděle, 30.dubna 2017, 12:43
Login: /Registrovat


Vítejte na stránkách MŠ Nový Hrozenkov

UVÍTÁME JAKOUKOLIV SPOLUPRÁCI, VÝPOMOC A SPONZORING Z VAŠÍ STRANY...
Do sekce Aktuálně přibyly nové akce pro třídy
CELÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NYNÍ
STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM


ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY SE PSY A JINÝMI ZVÍŘATY.

ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU MŠ, ABY ZA SEBOU ZAVÍRALI BRANKY KVŮLI ZAMEZENÍ VSTUPU ZVÍŘAT NA POZEMEK MATEŘSKÉ ŠKOLY. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

INFORMACE K ZÁPISU DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY naleznete na tomto odkazu  http://msnovyhrozenkov.cz/kriteria-pro-prijimani-novych-deti.p46.html

Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v naší mateřské škole nebo stáhnout z https://ulozto.cz/!RIuliJ1f7bpL/zadost-o-prijeti-ditete-16-17-doc

 

Z důvodu velmi časté nemocnosti dětí v poslední době budeme v rámci prevence nemocí v naší mateřské škole žádat od rodičů doložení vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti k pobytu v mateřské škole. Toto vyjádření budeme žádat v případě, že dítě má dusivý kašel, žlutou až zelenou rýmu (což je infekční).
Toto opatření vzniklo na základě stížností rodičů na nezodpovědné chování některých zákonných zástupců dětí s cílem snížit infekčnost dětí ve třídách a stabilizaci stavu docházky (konkrétně v týdnu od 3. do 7.4.2017 bylo ve třídě "Motýlci" v průměru pouze 7 dětí!!! přičemž ostatní děti byly omluveny z důvodu nemoci). Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.
Školné je
220 Kč za měsíc.
Rodiče jsou povinni školné uhradit nejpozději do 15.dne každého měsíce na své třídě p.učitelkám.
Měsíční udržovací poplatek je 110 Kč, a je vystaven na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení složenky za stravné na každý měsíc, se mohou domluvit pouze s vedoucí stravování, p. Michalčáková, v ZŠ Nový Hrozenkov.
Složenky za stravné je nutné uhradit vždy do 15.dne v měsíci.


NYNÍ MŮŽETE HODNOTIT NAŠI ŠKOLKU NA
http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-novy-hrozenkov-4499/