timeDnes je sobota, 17.března 2018, 20:50
Login: /Registrovat


Vítejte na stránkách MŠ Nový Hrozenkov

UVÍTÁME JAKOUKOLIV SPOLUPRÁCI, VÝPOMOC A SPONZORING Z VAŠÍ STRANY...
Do sekce Aktuálně přibyly nové akce pro třídy
CELÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NYNÍ
STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM


ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY SE PSY A JINÝMI ZVÍŘATY.

ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU MŠ, ABY ZA SEBOU ZAVÍRALI BRANKY KVŮLI ZAMEZENÍ VSTUPU ZVÍŘAT NA POZEMEK MATEŘSKÉ ŠKOLY. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

!!!!OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PROBÍHÁ NOVĚ NÁSLEDOVNĚ - RODIČE ODHLAŠUJÍ DÍTĚ DEN PŘEDEM VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ V ZŠ PANÍ MICHALČÁKOVÉ (posílají SMS se jménem dítěte na číslo 739 305 118), ALE OMLOUVAJÍ TAKTÉŽ UČITELKÁM NA TŘÍDĚ!!!!

V ŠATNÁCH SVÝCH TŘÍD NALEZNETE FORMULÁŘE PRO POTVRZENÍ VÁMI UHRAZENÉHO ŠKOLNÉHO, KTERÉ SI MŮŽETE NECHAT ODEČÍST Z DANÍ (DATUM A SUMU VYPLŇUJE PANÍ ŘEDITELKA!!!).

V sekci "Spolupráce s EU" naleznete informace o zapojení naší mateřské školy do výzvy "Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP", která je financována EU a MŠMT (viz.logo níže).

Školné je 250 Kč za měsíc.
Rodiče jsou povinni školné uhradit nejpozději do 15.dne každého měsíce na své třídě p.učitelkám.
Měsíční udržovací poplatek je 125 Kč, a je vystaven na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení složenky za stravné na každý měsíc, se mohou domluvit pouze s vedoucí stravování, p. Michalčáková, v ZŠ Nový Hrozenkov.
Složenky za stravné je nutné uhradit vždy do 15.dne v měsíci.


NYNÍ MŮŽETE HODNOTIT NAŠI ŠKOLKU NA
http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-novy-hrozenkov-4499/