timeDnes je pondělí, 16.července 2018, 22:14
Login: /Registrovat

Akce školy

 • Zahájení školního roku
 • Návštěva knihovny
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční kutírna (Hovězí)
 • Vánoční besídka u stromečku
 • Vánoční dílny s rodiči
 • Zápis do 1. třídy
 • Dětský karneval
 • Velikonoční dopoledne
 • Divadlo Karolinka – dle aktuálních nabídek
 • Vystoupení dětí ke Dni matek
 • Výlet
 • Beseda s hasiči, policií, záchranáři
 • Oslava Dne dětí na zahradě MŠ
 • Pohádky pro radost dětí (divadla v MŠ) dle nabídky
 • Slavnostní pasování na školáky, spaní v MŠ
 • Kulturní akce z nabídky střediska Hovězí - výstavy, divadla dle nabídky
 • Beseda s hajným
 • Návštěvy ZUŠ Karolinka (výchovné koncerty, pohádky)
 • Návštěvy staříčků v charitě
 • Vánoční stromeček pro zvířátka
 • Vítání jara - vynášení Morény, stavění máje (uvítáme pomoc rodičů)
 • Účast dětí na výtvarných soutěžích
 • Účast dětí na pěvecké soutěži "Sedmihlásek"
 • Drakiáda (dle počasí; uvítáme pomoc rodičů)
 • Čarodějnický den
 • Hravé odpoledne s tatínky
 • Den pošty
 • Ekologický den ke Dni Země
 • Otevírání studánek
 • Zimní výlet ke krmelci
 • Výlet k Balatonu (pozorování vodních živočichů)
 • Návštěva kostela během svátků
 • Výstavy na Hovězí
 • Účast v soutěžích ve sběru PET víček (uvítáme pomoc rodičů)
 • Oslava halloweenu
 • Indiánské léto (uvítáme pomoc rodičů)
 • Putování s broučky
 • Zamykání podzimu