timeDnes je středa, 30.září 2020, 6:57
Login: /Registrovat

Akce školy

 • zahájení školního roku
 • návštěva knihovny
 • filmová či divadelní představení v Kino Vatra
 • návštěva expozic v zámku Vsetín
 • mikulášská nadílka
 • vánoční besídka u stromečku
 • vánoční kutírna (tvořivé dílny Hovězí)
 • vánoční tvořivé dílny s rodiči
 • zápis do 1. třídy
 • dětský karneval
 • velikonoční dopoledne
 • velikonoční tvořivé dílny s rodiči
 • divadelní představení v Divadle Karolinka (dle aktuální nabídky)
 • divadelní představení během dnů ochotnického divadle v Hovězí (dle nabídky)
 • kulturní akce z nabídky střediska Hovězí (výstavy, aj.)
 • besídky ke Dni matek (v MŠ či v Lidovém domě)
 • třídní výlety
 • besedy s hasiči, policií, záchranáři (praktické ukázky práce, techniky, nácvik evakuace, osvětová činnost, apod.)
 • oslava Dne dětí
 • divadelní představení v MŠ (dle aktuální nabídky)
 • slavnostní pasování na školáky s doprovodným programem, spaní v MŠ
 • beseda s hajným (lesní pedagogika)
 • návštěvy ZUŠ Karolinky (výchovné koncerty, pohádky, apod.)
 • mezigenerační návštěvy v Charitě Nový Hrozenkov – Čubov
 • vánoční stromeček pro volně žijící a lesní zvířata
 • vítání jara (vynášení Morény, stavění máje, aj.)
 • účast dětí na výtvarných, pěveckých či divadelních soutěžích
 • drakiáda
 • čarodějnický den
 • hravé dopoledne s tatínky
 • den pošty
 • ekologický den ke Dni Země
 • otevírání studánek
 • zimní výlet ke krmelci
 • výlet k Balatonu (pozorování vodních živočichů, překážkové dráhy, aj.)
 • návštěva kostela během svátků
 • sběr PET víček do soutěží či pro „dobrou věc“ (pomoz nemocnému kamarádu)
 • oslava halloweenu
 • indiánské léto
 • putování s broučky
 • zamykání podzimu
 • pečení vánočního cukroví, štrúdlů, velikonočního beránka, aj.
 • návštěva Památníku A.Strnadla
 • návštěva japonské zahrady a galerie umění
 • muzikoterapie, drumbeny, aj.
 • návštěva hvězdárny
 • zdobení baněk
 • návštěva knihovny a besedy pro děti s knihovnicí
 • „Za řemesly“ (návštěvy řemeslníků, dílen, pekárny, obchodu, lékárny, apod.)
 • cannisterapie
 • kouzelnická představení
 • minicirkus
 • pochovávání basy
 • besedy nejen pro rodiče s psychologem, pracovníky PPP, učiteli ze základní školy, aj.
 • aj. dle aktuální nabídky