timeDnes je středa, 30.září 2020, 8:15
Login: /Registrovat

Celoživotní vzdělávání našich učitelek

Naše paní učitelky se pravidelně zúčastňují různých seminářů akreditovaných MŠMT, na kterých se vzdělávají v oblasti pedagogické, psychologické, a také se učí novým výtvarným technikám, apod. (dle zaměření jednotlivých učitelek).

1) Rámcový vzdělávací program (všechny učitelky)
2) Výchovné projekty v MŠ a jejich realizace ve Školním vzdělávacím programu (všechny učitelky)
3) Podpora pedagogů při realizaci Školního vzdělávacího programu v MŠ (všechny učitelky)
4) Logopedická asistentka - preventista (jedna učitelka) - Ke zlepšení výslovnosti dětí.
5) Proč dítě zlobí? (dvě učitelky) - K řešení problémů s chováním a hyperaktivitou dětí.
6) Vánoční čarování (tři učitelky) - Obohacení zásobníku výtvarných činností o nové
nápady a náměty pro práci s dětmi.
7) Zumba pro děti (dvě učitelky)
8) Vánoční čarování 2 (tři učitelky) - Obohacení zásobníku výtvarných činností o nové
nápady a náměty pro práci s dětmi.
9) Rozvoj motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (2 učitelky) - Co musí dítě zvládnout v určitém věku; Které pohybové činnosti jsou důležité pro celkový rozvoj dítěte; Jak je důležité, aby rodiče s dětmi doma cvičili jejich motoriku
10) Hodnocení a plánování osobnostního rozvoje dítěte (1 učitelka)
11) Pedagogicko-psychologická výbava ředitele školy (1 učitelka)
12) Škola pro učitele I., II., III. - Hry a aktivity na rozvoj EQ u dětí předškolního věku, Poruchy pozornosti a chování u dětí předškolního věku (2 učitelky)
13) Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení - Drogová závislost a návykové látky (1 učitelka)
14) Komunikace v pedagogické praxi - Problémová komunikace s rodiči (2 učitelky)
15) Logopedická prevence II. (1 učitelka)
16) První pomoc (1 učitelka)
17) Předmatematické dovednosti metodou Hejného (1 učitelka)
18) Profesní rozvoj učitele MŠ (1 učitelka)
19) Metoda Hejného v mateřských školách (1 učitelka)
20) Plánování a práce se vzdělávacím cílem v MŠ (1 učitelka)
21) Proměny předškolního vzdělávání - individualizace výuky (1 učitelka) 
22) Logopedická asistentka - preventista (tři učitelky) - Ke zlepšení výslovnosti dětí.
23) Poruchy pozornosti, impulzivita, hyperaktivita, ADHD, ADD, poruchy autistického spektra (1 učitelka)
24) Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku (3 učitelky)
25) Specifické poruchy učení - jak porozumět dítěti s SPU (reedukace SPU)
26) Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole (3 učitelky)
27) Výchovné obtíže u dětí předškolního věku (2 učitelky)
28) Práce s dvouletými dětmi (1 učitelka)
29) Práce s knihou (3 učitelky)
30) Polytechnická výchova I, II (1 učitelka)
31) Edukačně-stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou (1 učitelka)
32) Jak plánovat a realizovat vzdělávání dětí v předškolním věku (1 učitelka)

 

Jedna paní učitelka získala titul Bc. na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v oboru Učitelství pro mateřské školy, a dále získala titul  Mgr. z oboru Pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně.

Jedna paní učitelka získala titul Bc. na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v oboru Učitelství pro mateřské školy. a dále získala titul Mgr. z oboru Pedagogika předškolního věku na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Jedna paní učitelka získala titul Bc. v bakalářském programu Předškolní pedagogika ve Vsetíně.

Jedna paní učitelka získala titul Bc. v bakalářském programu Předškolní pedagogika ve Zlíně.