timeDnes je pondělí, 16.července 2018, 22:24
Login: /Registrovat

Dokumenty

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání(PDF) stáhni

Školní řád(doc)

Den paní učitelky v MŠ(doc)

Kdy dítě nesmí do školky(doc)

Práva a povinnosti rodičů a školky(doc)

Bezúplatnost MŠ (novinky ohledně školného)

Manuál ŠVP stáhni

Tvorba ŠVP PV stáhni

Děti potřebují hranice

Výsledky ankety:

Vážení rodiče,

V dopise z konce prázdnin, ve kterém jsem Vás informovala o tom, že pro školní rok 2015/2016 budeme zkušebně otevírat třídu pouze pro předškoláky, jsem Vám slíbila, že vypíšu anketu, ve které se rodiče budou moci vyslovit, jaké zkušenosti mají se vzděláváním jejich dětí v této třídě.

Anketu jsem vypsala, z 24 oslovených rodičů se mi vrátilo 15 odpovědí a výsledky Vám předkládám.

1./ Na otázku „Jak se Vám jevila samostatná třída? Co je podle Vás lepší?“
12 rodičů odpovědělo, že je lepší společná třída předškoláků,
2 rodiče jsou pro rozdělení předškoláků do všech tříd
1 z rodičů napsal, že schvaluje obě možnosti umístění dětí.

2./ Na otázku, zda byly děti dobře připravené na zápis odpovědělo  všech 15 rodičů ano a jeden z rodičů dodal, že děti ve všech oblastech dosáhly mnohem vyšší připravenosti.

3./ Na otázku, zda dle  názoru rodičů přispělo k důkladné přípravě dětí právě spojení předškoláků do jedné třídy   všichni rodiče shodně vyslovili  ano.

Děkuji všem rodičům, kteří věnovali čas k vyplnění ankety.  Doufám, že jejich názory přispějí k rozptýlení pochybností a obav ostatních rodičů ohledně spojování a intenzivní přípravy předškoláků.

Za mateřskou školu: Věra Zbranková