timeDnes je pátek, 15.prosince 2017, 14:56
Login: /Registrovat

Flétnička



Z hygienických důvodů nemůžeme dětem flétničky půjčovat, tudíž bych chtěla rodiče přihlášených dětí požádat, aby svým dětem flétnu zakoupili
(cena se pohybuje kolem 200,-). Předem Vám děkuji.

Hra na zobcovou flétnu je používána mj. jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží u dětí. Vede ke správnému dýchání, správné dechové gymnastice při hře na dechový hudební nástroj, posílení bráničních svalů. Při takovém cvičení dochází k důkladnému pročištění dýchacích cest, zlepšuje se hospodaření s dechem a zvyšuje se celková kapacita plic. Mj. se posiluje sebedůvěra, zlepšuje se psychika a děti se učí radovat ze hry a muzicírování.

Hudební činnosti mají vliv na komunikaci, tvořivost, podporují logické myšlení a paměť. Kultivují osobnost, spolupráci, toleranci, zodpovědnost, úctu a respekt. Utváří sebedůvěru, zdravé sebeprosazování, objektivní hodnocení druhých.

Hudební prožitky dávají prostor k vyplavování agresivních sklonů, mají katarzní a relaxační účinek.

Hra na hudební nástroj slouží k rozvoji jemné motoriky, smyslového vnímání a koordinaci pohybů (prolíná se s pohybovou výchovou). Tato činnost je jedním ze základních prostředků rozvoje a pěstování rytmického cítění dětí, vede ke zdokonalování rytmizace. Vhodným vedením a usměrňováním hudebně-instrumentálních činností působíme v oblasti prevence zdraví dětí.