timeDnes je pondělí, 16.července 2018, 22:14
Login: /Registrovat

Kritéria pro přijímání nových dětí

 

KRITERIA:

POČET BODŮ

  1. 1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy - tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2017

9

  1. 2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4let k 31.8.2017

2

  1. 3. Věk dítěte

4 roky dosažené k 31.8.2017

4

3 roky dosažené k 31.8.2017

3

2 roky dosažené k 31.8.2017

1

  1. 4. Bydliště dítěte v Novém Hrozenkově

1

  1. 5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat
    i v následujícím školním roce 2017/2018  / pomocné kritérium/

1