timeDnes je neděle, 19.května 2019, 15:24
Login: /Registrovat

Kritéria pro přijímání nových dětí

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

KRITÉRIA

POČET BODŮ

  1. Věk dítěte         5 let dosažených k 31. 8. 2019

8

4 roky dosažené  k 31. 8. 2019

6

3 roky dosažené  k 31. 8. 2019

5

2 roky dosažené  k 31. 8. 2019

1

  1. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ, u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2019.

4

  1. Bydliště dítěte v Novém Hrozenkově.

2

  1. Sourozenec, který je již v dané MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i ve školním roce  2019/2020.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUP:
- každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria
- podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů
- žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:
https://uloz.to/!DgvgHg7fhg8w/zadost-o-prijeti-2019-docx