timeDnes je pátek, 15.prosince 2017, 14:55
Login: /Registrovat

Výtvarka


VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 SE VÝTVARNÝ KROUŽEK NEUSKUTEČNÍ Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU RODIČŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


Jedná se o zájmový kroužek, jehož cílem je seznámit děti se základy malby, kresby
a modelace
, které budou později rozvíjeny na základní škole. Vzhledem k menšímu počtu dětí budu mít možnost věnovat se každému dítěti zvlášť a delší dobu než paní učitelky během dne. Během trvání kroužku se děti naučí různé techniky (např. míchání barev, kresba tužkou a uhlem, koláž, modelace předmětů z plastelíny, z hlíny). Děti budou mít možnost rozvíjet buď pouze svou vlastní fantazii, a nebo pracovat dle mého zadání (např. postava – vlastní fantazie/oblíbená pohádková postava). Pokusím se během doby trvání kroužku naučit děti co nejrealističtěji zobrazit předložené předměty. Avšak pamatujte, je to pouze kroužek, ne intenzivní kurz, během něhož jsou děti seznamovány se základy umělecké tvorby. Doufám, že s tímto zájmovým kroužkem budou v konečné verzi spokojené jak děti, tak i rodiče.

Prosím vás, rodiče, abyste dali dětem starší oblečení (např. stará košile), kvůli případnému ušpinění. Děkuji


Vyučující:


Výuka:
- ve třídě
- od - do
- výuka započne

Přihlášené děti:

1)
2)
3)