timeDnes je neděle, 25.října 2020, 6:43
Login: /Registrovat

O naší škole

MŠ nový hrozenkov fotka

Mateřská škola v Novém Hrozenkově byla slavnostně otevřena v září 1980. Byla vybudována původně jako dvoutřídní zařízení pro 70 dětí. Mateřská škola se nachází
v údolí Vsetínské Bečvy. Je umístěna ve středu obce, stranou od hlavní silnice
v klidné části s možností vycházek do okolní přírody. Do školy přicházejí či přijíždějí děti z Nového Hrozenkova a Karolinky.


 

 • Hlavní budova je jednopatrová se dvěma prostornými třídami a příslušným zázemím sloužícím dětem. Děti zde vítá spousta pěkných hraček, klidné a vstřícné prostředí
  a příjemné paní učitelky.

 • Od podzimu roku 2007 došlo k rekonstrukci hospodářské části budovy, zrušení školní jídelny a vytvoření nové, třetí, třídy „Motýlci“ pro 25 dětí, která byla slavnostně otevřena 11.9.2009.

 • K mateřské škole patří i prostorná zahrada. Jsou zde vysázeny ovocné i okrasné stromy, keře, záhony růží a mnoha dalších květin, které postupně kvetou během celého roku a dotvářejí celkový ráz zahrady. Děti mají možnost hrát si na dvou pískovištích, v altánku, v zahradním domečku nebo na průlezkách, houpačkách
  a skluzavkách
  .  Zařízení školní zahrady se postupně dle finančních možností dovybavuje.

 

 • Zřizovatelem mateřské školy je Městys Nový Hrozenkov, který  financuje veškerý provoz školy. O prázdninách v roce 2009 proběhla rekonstrukce hlavní budovy (byla vyměněna okna, balkonové dveře). V roce 2011 proběhlo zateplování hlavní budovy, výměna  vstupních dveří a zhotovení nové fasády.

 

 • V souladu s požadavky obecně platného dokumentu – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsme podle našich podmínek
  a možností vypracovali vlastní školní vzdělávací program s názvem “ Cesty
  a cestičky”
  , který vychází z podmínek a  prostředí, ve kterém žijeme. Zahrnuje především snahu vychovávat u dětí kladný vztah k přírodě, neničit, chránit, neznečisťovat, vážit si svého zdraví, učit se zdravě žít, stravovat se, bezpečně cestovat apod., učit se vzájemnému soužití, kamarádství, toleranci, domluvě při řešení konfliktů,apod., a v neposlední řadě vycházíme z podmínek našeho regionu - učíme děti vnímat krásy a bohatství nejen přírodní, ale i odkazy předků - tradice, valašské kroje, tance, písně, lidové zvyky. Chceme dětem položit základy celoživotního vzdělávání podle jejich možností, zájmu a potřeb a věnovat náležitou péči i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Našim cílem je zdravé, spokojené a samostatné dítě, které má zažité pevné mravní základy, dokáže řešit problémy a je připravené na budoucí vzdělávání a život. V programu jsou zahrnuty všechny běžné činnosti, které zvládají děti od 3 do 7 let. Ústřední téma naplňujeme prostřednictvím  4 hlavních bloků, 10 témat rozpracovaných ve třídních vzdělávacích programech na podtémata. Součástí vzdělávání jsou akce školní
  i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi má značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte. Nabízíme nadstandartní aktivity jako zaměření výtvarné, hudební, základy jógy a břišních tanců. Zajišťujeme logopedickou péči pro děti
  s vadami řeči.

 

 • Základní podmínkou úspěšného výchovného působení na děti je spolupráce s rodiči, a proto usilujeme o vytváření partnerských vztahů s nimi. Vedeme průběžný dialog o dítěti a jeho rozvoji. Rodiče mají možnost účastnit se akcí školy, nebo je pomáhat organizovat. Umožňujeme jim projevit jejich nápady a iniciativu. Nově příchozím dětem a jejich rodičům nabízíme individuální adaptační režim.

 

 • Snažíme se, aby se tvořivá snaha celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevila ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí, jejich rodičů a naší mateřské školy.

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.