timeDnes je sobota, 24.února 2018, 22:33
Login: /Registrovat

Pohádka našich předškoláků

Naši předškoláci si, pod vedením paní učitelky Terezy Krabicové, vytvořili vlastní pohádku, která byla původně psaná do soutěže "Bambini litera". Této soutěže se ale nakonec neúčastníme kvůli jejím pravidlům. Příběh, včetně názvu a děje, vymýšlely děti samy.

Přejeme příjemnou zábavu Usmívající se

JAK SI ZVÍŘÁTKA OCHRÁNILA SVŮJ LES

Uprostřed lesa byl dub a pod tím dubem stál starý, dřevěný krmelec. Ten krmelec vypadal jako úplně obyčejný krmelec, jakých je v lese spousta, ale pro lesní zvířátka byl moc důležitý. V zimě jim tam myslivec nechával jídlo, a pokud se v jejich lese něco přihodilo, tak se u toho krmelce všechna zvířátka vždy sešla.

Hlavou lesa a všech lesních zvířátek byl jelen Paroháč. Ten vždycky zaklonil hlavu, zatroubil a ke krmelci se seběhla ostatní zvířátka. Kromě veverek, ptáčků a zajíců také laňka, jezevec, liška, vlk, ježek a divoké prase.

Jednoho krásného letního dne šli lesem na procházku dva kluci, Jirka a Kuba. Všechna zvířátka už je moc dobře znala, protože vždy, když jejich les navštívili, nadělali všude velký nepořádek. Někdy odhodily prázdnou lahev a odpadky, jindy si pouštěli přenosné rádio na plné pecky. Také vytrhl malý stromeček a odhodili ho nebo rozkopávali hříbky. Zvířátka z nich byla celá tumpachová.

Tentokrát ale udělali ještě něco mnohem horšího. Přišli na louku pod dub a rozhodli se, že se vedle krmelce zapálí ohýnek a opečou si chleba a brambory. Nasbírali šišky, listí a klacíky
a zapálilo oheň sirkami, které Jirka bez dovolení vzal doma svému tatínkovi. Kluci vůbec nepomysleli na to, že kolem ohýnku je samá suchá tráva a starý krmelec.

Jejich ohýnek uviděl jelen Paroháč a lekl se. Rychle zatroubil na poplach. Netrvalo to dlouho a seběhla se kolem něj všechna lesní zvířátka.

Začala se překřikovat:

„Co se děje?“

„Co to je?“

„Co to tady dělají?“

„Co je to napadlo?“

„Vždyť nám můžou zapálit les!“

„Musíme to napravit!“

Naštěstí veverka ze svého stromu viděla, jak leží nedaleko v mechu pohozený starý hrnec. Nabrali do něj vodu z lesního potůčku a rychle pospíchali na louku.

Jirka s Kubou zůstali překvapeně stát s otevřenou pusou, když se za nimi hnala všechna lesní zvířátka. První běžel jelen, který vodou uhasil oheň. A co zvířátka udělala s Jirkou a Kubou? Divoké prase je nahnalo jelenovi na parohy a ten je vyvezl z lesa ven. Zvířátka se na kluky moc zlobila a zakázala jim ještě někdy do lesa přijít.

MŠ Nový Hrozenkov
třída „Sluníčka“ (5-7 let)
p.uč. Tereza Krabicová