timeDnes je pátek, 17.srpna 2018, 15:11
Login: /Registrovat

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 2018/2019

Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín se sídlem Nový Hrozenkov 736, 756 04 Nový Hrozenkov

Čj.:  129/2018                                                     V Nové Hrozenkově dne 21. 5. 2018

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: níže uvedení žáci se od školního roku 2018/2019 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín.

 

1 114/2018 - SPR 26 15 122/2018 - SPR 28
2 94/2018 - SPR 6 16 111/2018 - SPR 23
3 103/2018 - SPR 15 17 113/2018 - SPR 25
4 126/2018 - SPR 29 18 108/2018 - SPR 20
5 96/2018 - SPR 8 19 93/2018 - SPR 5
6 101/2018 - SPR 13 20 90/2018 - SPR 2
7 106/2018 - SPR 18 21 92/2018 - SPR 4
8 102/2018 - SPR 14 22 104/2018 - SPR 16
9 89/2018 - SPR 1 23 95/2018 - SPR 7
10 121/2018 - SPR 27 24

105/2018 - SPR 17

11 98/2018 - SPR 10 25

110/2018 - SPR 22

12 91/2018 - SPR 3 26 109/2018 - SPR 21
13 97/2018 - SPR 9 27 112/2018 - SPR 24 - přerušeno SPR
14 107/2018 - SPR 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí o přijetí jednotlivých dětí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím jejich zákonných zástupců. Vzhledem k tomu, že žádosti odpovídaly kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí výše uvedených dětí k předškolnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Mgr. Lucie Kopecká - ředitelka školy