timeDnes je středa, 30.září 2020, 7:53
Login: /Registrovat

Stravné

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., je finanční normativ stanoven takto:

Věková skupina 3 – 6 let:

pitný režim - 2,- denně

Polodenní

celodenní

Svačina

7,-

7,-

Oběd

21,-

21,-

odpolední svačina

 

7,-

Celkem:

28,-

35,-

 

Věková skupina 7 a více let:

pitný režim - 2,- denně

Polodenní

celodenní

Svačina

8,-

8,-

Oběd

24,-

24,-

odpolední svačina

 

8,-

Celkem:

32,-

40,-

Odhlašování obědů - Vždy den předem max. do 12:30 hod!!!
POUZE V PONDĚLÍ DO 7:00 hod JE MOŽNO ODHLÁSIT STRAVU NA CELÝ DEN
(1.den nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče pro oběd přijít do MŠ, další dny již tak učinit nelze)

POZOR ZMĚNA !!!!RODIČE JIŽ NEODHLAŠUJÍ OBĚDY VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ-->ODHLAŠUJÍ DÍTĚ DEN PŘEDEM UČITELKÁM NA TŘÍDĚ!!!!

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ od 11:30 do 12:00 hod.
Pozdější výdej
nepovoluje, kvůli teplotě jídla, Krajská hygienická stanice.

Složenky za obědy je nutno uhradit vždy do 15.dne v měsíci. Máte-li zájem o vystavování složenek na každý měsíc (ne jednou za dva měsíce), máte možnost se na tomto domluvit s vedoucí stravování, p.Měrkovou, v ZŠ Nový Hrozenkov.