timeDnes je pondělí, 16.července 2018, 22:16
Login: /Registrovat

Stravné

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., je finanční normativ stanoven takto:

Věková skupina 3 – 6 let:

 

Polodenní

celodenní

Svačina

 

 

Oběd

 

 

odpolední svačina

 

 

Celkem:

24,- Kč

30,- Kč

 

Věková skupina 6 a více let:

 

Polodenní

celodenní

Svačina

 

 

Oběd

 

 

odpolední svačina

 

 

Celkem:

28,- Kč

34,- Kč

Odhlašování obědů - Vždy den předem max. do 13:00 hod!!!
POUZE V PONDĚLÍ DO 7:00 hod JE MOŽNO ODHLÁSIT STRAVU NA CELÝ DEN
(1.den nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče pro oběd přijít do MŠ, další dny již tak učinit nelze)

!!!!OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PROBÍHÁ NOVĚ NÁSLEDOVNĚ - RODIČE ODHLAŠUJÍ DÍTĚ DEN PŘEDEM VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ V ZŠ PANÍ MICHALČÁKOVÉ, ALE OMLOUVAJÍ TAKTÉŽ UČITELKÁM NA TŘÍDĚ!!!!

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ od 11:30 do 12:00 hod.
Pozdější výdej
nepovoluje, kvůli teplotě jídla, Krajská hygienická stanice.

Složenky za obědy je nutno uhradit vždy do 15.dne v měsíci. Máte-li zájem o vystavování složenek na každý měsíc (ne jednou za dva měsíce), máte možnost se na tomto domluvit s vedoucí stravování, p.Michalčákovou, v ZŠ Nový Hrozenkov.