timeDnes je pondělí, 18.listopadu 2019, 18:37
Login: /Registrovat

Úřední deska

Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

"Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je naše mateřská škola zapojena do výzvy "Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP" , přičemž jsme daný projekt zaměřili na odborná setkávání a spolupráci s rodiči a získání školního asistenta. Cílem projektu je poskytnout rodičům informace stran odborníků z PPP, psychologa, logopeda, aj. o možnostech rozvoje dětí nejen s OŠD, abychom eliminovali počet OŠD v budoucnu, a umožnili tak dětem bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Taktéž je cílem projektu poskytnout MŠ a dětem pomocnou sílu v podobě nově vytvořené pracovní pozice "školní asistent", který, dle doporučení pedagogických pracovnic, pracuje individuálně s dětmi, které jsou ohroženy školním neúspěchem. Tento projekt s názvem "Šablony - MŠ Nový Hrozenkov 736" je spolufinancován Evropskou unií."

 

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu „Zelená škola“, a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.