timeDnes je sobota, 24.února 2018, 22:28
Login: /Registrovat

Úřední deska

Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

"Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je naše mateřská škola zapojena do výzvy "Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP" , přičemž jsme daný projekt zaměřili na odborná setkávání a spolupráci s rodiči a získání školního asistenta. Cílem projektu je poskytnout rodičům informace stran odborníků z PPP, psychologa, logopeda, aj. o možnostech rozvoje dětí nejen s OŠD, abychom eliminovali počet OŠD v budoucnu, a umožnili tak dětem bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Taktéž je cílem projektu poskytnout MŠ a dětem pomocnou sílu v podobě nově vytvořené pracovní pozice "školní asistent", který, dle doporučení pedagogických pracovnic, pracuje individuálně s dětmi, které jsou ohroženy školním neúspěchem. Tento projekt s názvem "Šablony - MŠ Nový Hrozenkov 736" je spolufinancován Evropskou unií."

 

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu „Zelená škola“, a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

 

Naše MŠ se zapojila do soutěže ve sběru PET víček s názvem "Plastožrout"

PET víčka, prosím, odevzdávejte na vašich třídách p. učitelkám.

 

 

Naše MŠ se zapojila do výtvarné soutěže s názvem "Šťastné stáří očima dětí"

Smyslem této soutěže je odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života. Této soutěže se mohou zúčastnit všechny děti do 15let. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 8.října 2013.
Do soutěže jsou přijímána výtvarná díla do velikosti A3 tvořená libovolnou technikou (kresba, malba, grafika, koláž), a také fotografie (velikost 800x600 bodů). Každá škola či organizace může poslat do soutěže maximálně 10 výtvarných prací či 5 fotografií. Každý jednotlivec maximálně 2 výtvarné práce či 1 fotografii.
Uzávěrka sběru výtvarných prací je 30.6.2013.

Naše MŠ se zapojila do projektu "PET víčka pro nemocné děti"

Naše MŠ se i v tomto pololetí zapojila do sběru PET víček, nyní pro nemocnou Michalku Láníkovou, která trpí nevyléčitelnou nemocí, jež se projevuje ztrátou pohybových schopností těla, poruchou příjmu potravy, slepotou a těžkou retardací. Nyní máme na sběr daleko méně času (trvá pouze do dubna 2013), ale věříme, že se nám opět podaří nasbírat velmi slušné množství, protože někteří rodiče nosí víčka průběžně už nyní. Po ukončení sběru PET víček budou víčka zvážena a odvezena členy Českého červeného kříže Huslenky rodině Michalky. Pokud se podaří nasbírat větší množství víček, budou moci rodiče pořídit Michalce zdravotní kočárek.

PET víčka, prosím, odevzdávejte na vašich třídách p. učitelkám.
P.S.: Veďme děti odmala k pomoci nemocným lidem.

Děkujeme Usmívající se

(podařilo se nám nasbírat celkem 62kg PET víček)

 

Naše MŠ se zapojila do projektu "Naše Klárinka"

Naše MŠ se zapojila do sběru PET víček pro těžce nemocnou, handicapovanou dvouletou holčičku ze Zlína. Pomozte nám zapojit do projektu co nejvíce lidí a nasbírat co nejvíce víček, za které její rodiče obdrží od jisté firmy peníze na zaplacení ozdravných a rehabilitačních pobytů a pomůcek.
PET víčka, prosím, odevzdávejte na vašich třídách p. učitelkám.
P.S.: Veďme děti odmala k pomoci nemocným lidem.

Děkujeme Usmívající se

(podařilo se nám nasbírat celkem 91,5kg PET víček)