timeDnes je středa, 30.září 2020, 8:06
Login: /Registrovat

Uspořádání dne v MŠ

ČasČinnost
6.30 – 8.30
 • příchod dětí do MŠ
 • hry dle přání a volby dětí

8.00 - 10.00

8:00 - 12:00
(povinné vzdělávání předškolních dětí ve třídě "Sluníček")

 • hygiena a svačina formou sebeobsluhy
 • prolínání herních činností s částečně řízenými činnostmi ve skupinách i jednotlivě
 • individuální práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
 • ranní cvičení, relaxační chvilky
 • didakticky zacílené činnosti (dle tématu v TVP)
10.00 – 11.30
 • příprava a pobyt venku
 • vycházky do okolí, seznamování s přírodou, herní činnosti na zahradě školy
11.3O – 12.00
 • oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti dětí
12.00 – 14.15
 • čas vytyčený na pohádku, relaxaci
 • odpolední klid s respektováním individuálních potřeb dětí, individuální práce s dětmi
14.15 – dle potřeby
 • vstávání dětí 14:15
 • odpolední svačinka, hygiena - samoobslužný systém
14.30 – 16.00
 • odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní hry
 • individuální práce s dětmi
 • odchod s doprovodem domů
!

MŠ SE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ UZAMYKÁ V 8:30. V PŘÍPADĚ
PŘÍCHODU PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY, ZVOŇTE.

MŠ SE ODEMYKÁ V 6:45 (NE DŘÍVE) A ZAMYKÁ V 16:00 (NE POZDĚJI).

!