timeDnes je středa, 30.září 2020, 9:02
Login: /Registrovat

Zacházení s majetkem MŠ

-DĚTI

- ZACHÁZEJÍ ŠETRNĚ S HRAČKAMI, UČEBNÍMI POMŮCKAMI
A ZAŘÍZENÍM MŠ


-RODIČE - NEPOŠKOZUJÍ MAJETEK MŠ ANI VÝROBKY A VÝZDOBU (případné poškození IHNED NAHLÁSÍ!!!)

- V MŠ POBÝVAJÍ JEN PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU (převlečení, předání a vyzvednutí  dítěte)

- NEPOUŽÍVAJÍ WC PRO PERSONÁL MŠ

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.